16. 11. 2020 - Návrh střednědobého výhledu Mariánské zahrady na roky 2022 - 2024. Více...
16. 11. 2020 - Svazek obcí Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2021. Více...
30. 10. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020. Více...
26. 10. 2020 - Vážení odběratelé vody ze sítě VOS Jičín. Více...
22. 10. 2020 - Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin začne platit na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Více...
22. 10. 2020 - Omezení provozu autobusových linek. Více...
22. 10. 2020 - Opatření reagující na aktuální situaci. Více...
22. 10. 2020 - Doporučení ČLnK pro pacienty. Více...
19. 10. 2020 - Oznámení o doručení návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
5. 10. 2020 - V pondělí 12.10. 2020 bude na návsi přistaven velkoobjemový kontejner na smíšený odpad. Více...
4. 10. 2020 - Volby do zastupitelstva konaly ve dnech 2. a 3. října 2020. Výsledky voleb v Zelenecké Lhotě naleznete zde.
4. 10. 2020 - Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin začne platit na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Více...
4. 10. 2020 - Jménem provozovatele distribuční soustavy .... více...
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
4.10. 2020 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 17.10. 2020 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
Leták Záhuby
Leták Zelenecká Lhota
30. 9. 2020 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodej pozemku. Více...
Mapa - oznámení č.2/2020
30. 9. 2020 - Volby do zastupitelstva krajů ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konají v budově obecního úřadu Zelenecká Lhota. Více...
23. 9. 2020 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 30. 9. 2020 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
23. 9. 2020 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Více...
20. 9. 2020 - Informace pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu onemocnění Covid-19. Více...
15. 9. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020. Více...
25. 8. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020. Více...
25. 8. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020. Více...
Přátelské posezení 5.9. 2020 20. 8. 2020 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby Vás zvou na Přátelské posezení dne 5.9. 2020. Více....
18. 8. 2020 - Starosta obce poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků, více...
11. 8. 2020 - Uzavírání nových smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Více...
7. 8. 2020 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 15. 8. 2020 od 19:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
3. 8. 2020 - Starosta obce stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise, více...
26. 7. 2020 - V obchodě u paní Runčíkové je umístěn sběrný box vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Více...
15. 7. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020. Více...
1. 7. 2020 - Oznamujeme odběratelům vody v obci Zelenecká Lhota, na základě dobrých výsledků odebraných vzorků je voda z obecního vodovodu v Zelenecké Lhotě opět pitná. Více...
5. 7. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020. Více...
24. 6. 2020 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 1. 7. 2020 od 16:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
22. 6. 2020 - Oznamujeme odběratelům vody v obci Zelenecká Lhota, že z důvodu havárie vodního zdroje vlivem záplav nesmí být voda z veřejného vodovodu používána pro pitné účely a k přípravě pokrmů. Více...
11. 6. 2020 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Více...
11. 6. 2020 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020,o místním poplatku z pobytu. Více...
9. 6. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020. Více...
1. 6. 2020 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 7. 6. 2020 od 16:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
20. 5. 2020 - Dne 23. - 24.5. 2020 bude uzavřena cesta k rybníku Ryba. Více...
20. 5. 2020 - Dovolujeme si oznámit občanům, kteří dosud nezaplatili poplatky z popelnic a ze psů na rok 2020, že je možné je uhradit hotově dne 6.6. 2020. Více...
20. 5. 2020 - Vážení spoluobčané, v minulých týdnech jsme všichni byli vystaveni bezprecedentní zkoušce. Více...
19. 5. 2020 - Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.. Více...
6. 5. 2020 - Kdo má zájem o čištění spalinových cest ... více...
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
6.5. 2020 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 23.5. 2020 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
Leták Záhuby
Leták Zelenecká Lhota
6. 5. 2020 - Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ... více...
29. 4. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020. Více...
22. 4. 2020 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 29. 9. 2020 od 16:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
22. 4. 2020 - Vážení odběratelé vody ze sítě VOS Jičín. Více...
22. 4. 2020 - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020 ...více...
22. 4. 2020 - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2020 ...více...
22. 4. 2020 - Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ...více...
17. 4. 2020 - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Více...
7. 4. 2020 - Hasiči radí, jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo. Více...
30. 3. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020. Více...
30. 3. 2020 - Oznámení zastupitelstva obce. Více...
27. 3. 2020 - Městký úřad Jičín - odbor životního prostředí. Více...
26. 3. 2020 - V této mimořádné době prosíme občany, pokud mají tu možnost, aby platbu provedli na účet obce : 11725541/0100. Více...
18. 3. 2020 - Doporučujeme občanům starším 70 let ... více...
18. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 106, 107 a 108. Více...
18. 3. 2020 - Chtěli bychom zdůraznit, že naším cílem je zejména zajištění včasné aktualizace elektronické podoby jízdních řádů, ... více...
16. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 96, 97, 98 a 99. Více...
16. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č.240 o přijetí krizového opatření. Více...
16. 3. 2020 - Omezení provozu autobusových linek. Více...
15. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 84, 85, 86, 87, 88, 89 a 90. Více...
15. 3. 2020 - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. Více...
15. 3. 2020 - Vláda České republiky (dále jen "vláda") jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen "zákon o ochraně státních hranic"). Více...
15. 3. 2020 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že ... více...
15. 3. 2020 - Finanční úřad reaguje na aktuální situaci - zveřejnění úředních hodin ... více...
12. 3. 2020 - Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.201 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.200 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.199 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.198 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.197 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.194 o přijetí krizového opatření. Více...
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
11. 3. 2020 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 2. 2020 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Více...
Seznam nemovitostí.
9. 3. 2020 - Obecní úřad Zelenecká Lhota si dovoluje oznámit, že poplatky z popelnic a psů se vybírají v sobotu 11. 4. 2020 v době od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. Více...
6. 3. 2019 - Rozpočet obce Zelenecká Lhota na rok 2020. Více...
6. 3. 2020 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2021 - 2022. Více...
26. 2. 2020 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 5. 3. 2020 od 16:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
26. 2. 2020 - Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou. Více...
Organizace ošetření.
19. 2. 2020 - Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Křižánky. Více...
14. 2. 2020 - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Více...
14. 2. 2020 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2020. Více...
14. 2. 2020 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2021 - 2022. Více...
Hasičský ples 22.2. 2020 11. 2. 2020 - SDH Zelenecká Lhota si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples dne 22. února 2020 v hospodě U Havlů v Zelenecké Lhotě. Více....
Všichni jste srdečně zváni!
SDH Zelenecká Lhota děkuje všem sponzorům plesu.
22. 1. 2020 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodej pozemku. Více...
15. 1. 2020 - Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2020 nebude schválen před jeho prvním kalendářním dnem, stanoví a schvaluje zastupitelstvo obce do doby jeho schválení následující pravidla rozpočtového provizoria. Více...
15. 1. 2020 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 22. 1. 2020 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
10. 1. 2020 - Vážení, na jednání dne 17.12. 2019 bylo konstatováno, že ... více...
10. 12. 2019 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 12. 2019 od 14:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
26. 11. 2019 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 4. 12. 2019 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Kůsovic kolednící Zelenecká Lhota 22.12. 2019 22. 11. 2019 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na Vánoční koncert Kůsovic koledníků v neděli 22. prosince 2019 od 17:00 hod. v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě.
Rozsvícení vánočního stromku 30.11. 2019 22. 11. 2019 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na Rozsvícení vánočního stromku v sobotu 30. listopadu 2019 od 17:00 hod. Více...
18. 11. 2019 - Návrh střednědobého výhledu Mariánské zahrady na roky 2021 - 2023. Více...
18. 11. 2019 - Svazek obcí Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2020. Více...
18. 11. 2019 - Nikdy není pozdě nechat si vyčistit komín. Více...
10. 11. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019. Více...
Pozvánka na posvícenskou zábavu 23.11.2019 4. 11. 2019 - V sobotu 23. listopadu 2019 se koná tradiční Posvícenská zábava v Zelenecké Lhotě v hospodě U Havlů. Více...
30. 10. 2019 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat část pozemku. Více...
Mapa - oznámení č.3/2019
24. 10. 2019 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 3. 11. 2019 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
23. 10. 2019 - Vodohospodářská a obchodní společností a. s. - Tisková zpráva. Více...
16. 10. 2019 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat část pozemku. Více...
2. 10. 2019 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Pronajmout pozemek. Více...
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
30. 9. 2019 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 12.10. 2019 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
Leták Záhuby
Leták Zelenecká Lhota
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
23. 9. 2019 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 8. 2019 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Více...
Seznam nemovitostí.
11. 9. 2019 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 11. 9. 2019 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
3. 9. 2019 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na Přátelské posezení v sobotu 14.9. 2019 na hřišti. Více...
19. 8. 2019 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Více...
Nové návrhy na obecní znak a vlajku
15. 8. 2019 - Návrhy na obecní znak a vlajku musely být přepracovány.
Zdůvodnění.
Opět máte možnost hlasovat v obchodě u pí.Runčíkové do 29.08.2019 pro svoji variantu.
Nové návrhy na obecní vlajku a znak.
10. 8. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019. Více...
16. 7. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019. Více...
7. 7. 2019 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 14. 7. 2019 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
27. 6. 2019 - Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
24. 6. 2019 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek. Více...
Mapa - oznámení č.3/2019
24. 6. 2019 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek. Více...
Mapa - oznámení č.2/2019
Návrhy na obecní znak a vlajku
15. 6. 2019 - Návrhy na obecní znak a vlajku – možnost hlasování pro občany obce Zelenecká Lhota a Záhuby v obchodě u p.Runčíkové do 30.06.2019, zde mohou občané dát svůj hlas pro zvolenou variantu.
Popis návrhu
Návrhy č.1 a č.2
Návrhy č.3 a č.4
15. 6. 2019 - Podrobnosti o kontrole a čištění spalinových cest naleznete zde.
5. 6. 2019 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 12. 6. 2019 od 16:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
30. 5. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019. Více...
Okrsková hasičská soutěž Zelenecká Lhota 18.5. 2019 27. 5. 2019 - V sobotu 18. května 2019 se konala na hřišti v Zelenecké Lhotě okrsková hasičská soutěž spojená s oslavou 120. výročí založení SDH Zelenecká Lhota.
Fotogalerii z okrskové hasičské soutěže si prohlédnete zde.
Informační SMS od OÚ Zelenecká Lhota
27. 5. 2019 - Kdo doposud nedostává SMS a má zájem se přihlásit o zasílání aktuálních SMS zpráv od obecního úřadu Zelenecká Lhota musí nahlásit své telefonní číslo v průběhu úředních hodin na obecním úřadě každou středu 16:30-17:30hod.
27. 5. 2019 - Oznámení o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
27. 5. 2019 - Volby do Evropského parlamentu se konaly ve dnech 24. a 25. května 2019. Výsledky voleb v Zelenecké Lhotě naleznete zde.
15. 5. 2019 - Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, více...
Okrsková hasičská soutěž Zelenecká Lhota 18.5. 2019 13. 5. 2019 - SDH Zelenecká Lhota pořádá u příležitosti oslavy 120. výročí založení sboru Okrskovou hasičskou soutěž v sobotu 18.5. 2019 na hřišti v Zelenecké Lhotě. Více...
7. 5. 2019 - Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019, se konají v budově obecního úřadu Zelenecká Lhota. Více...
26. 4. 2019 - Jak pálit stařinu a klest,aby nehořelo ...více...
24. 4. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019. Více...
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
24. 4. 2019 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 11.5. 2019 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
Leták Záhuby
Leták Zelenecká Lhota
24. 4. 2019 - Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019 ...více...
24. 4. 2019 - Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019 ...více...
24. 4. 2019 - Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ...více...
17. 4. 2019 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 24. 4. 2019 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Volební komise
15. 4. 2018 - Starosta obce svolává první zasedání okrskových volebních komisí dle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, více...
8. 4. 2019 - Starosta obce poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků. Více...
3. 4. 2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,... více...
Úřední hodiny na obecním úřadě
2. 4. 2019 - Úřední hodiny na obecním úřadě jsou každou středu od 16:30 do 17:30 hodin.
1. 4. 2019 - Rozpočetu obce Zelenecká Lhota na rok 2019. Více...
1. 4. 2019 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2020 - 2021. Více...
18. 3. 2019 - Obecní úřad Zelenecká Lhota si dovoluje oznámit, že poplatky z popelnic a psů se vybírají v sobotu 13. 4. 2019 v době od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. Více...
11. 3. 2019 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 20. 3. 2019 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
8. 3. 2019 - Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Více...
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
1. 3. 2019 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 2. 2019 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Více...
Seznam nemovitostí.
20. 2. 2019 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2019. Více...
Výkaz plnění rozpočtu.
20. 2. 2019 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2020 - 2021. Více...
11. 2. 2019 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 18. 2. 2019 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
3. 2. 2019 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat stavební buňku. Více...
Mapa - oznámení č.3/2019
15. 1. 2019 - Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2019 nebude schválen před jeho prvním kalendářním dnem, ... více...
27. 12. 2018 - Zápis č. 11/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 27. 12. 2018. Více...
19. 12. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 12. 2018 od 15:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
17. 12. 2018 - Zápis č. 10/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 17. 12. 2018. Více...
17. 12. 2018 - Rozpočtové opatření č. 6/2018. Více...
10. 12. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 17. 12. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Kůsovic kolednící Zelenecká Lhota 23.12. 2018 3. 12. 2018 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na Vánoční koncert Kůsovic koledníků v neděli 23. prosince 2018 od 17:00 hod. v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě.
27. 11. 2018 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na rozsvícení vánočního stromku 2. 12. 2018 od 16:30 hod. Více...
20. 11. 2018 - Rozpočtové opatření č. 5/2018. Více...
19. 11. 2018 - Návrh střednědobého výhledu Mariánské zahrady na roky 2020 - 2022. Více...
19. 11. 2018 - Svazek obcí Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2019. Více...
13. 11. 2018 - Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
12. 11. 2018 - Zápis č. 9/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 12. 11. 2018. Více...
5. 11. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 12. 11. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Lípa svobody vysázena v Zelenecké Lhotě dne 28.9. 2018 31. 10. 2018 - V pátek 28. září 2018 se konalo na hřišti Přátelské posezení spojené se 100-letým výročím vzniku Československé republiky. Na počest tohoto výročí byla na obecním hřišti vysazena Lípa svobody za přítomnosti místního rodáka poslance ing. Františka Petrtýla.
Fotogalerii z z Přátelského posezení dne 28.9. 2018 si prohlédnete zde.
29. 10. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Zřídit věcné břemeno na části pozemku. Více...
Mapa - oznámení č.5/2018
29. 10. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
21. 10. 2018 - Obecní úřad Zelenecká Lhota v souladu s ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zelenecká Lhota, svolaného dosavadní starostkou obce Evou Havlovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Více...
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
21. 10. 2018 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 8. 2018 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Více...
Seznam nemovitostí.
6. 10. 2018 - Ve dnech 5. a 6.října 2018 se konaly volby do zastupitelstva obce Zelenecká Lhota.
Více ...
6. 10. 2018 - Ve volbách do zastupitelstva obce Zelenecká Lhota ... více...
4. 10. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
4. 10. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
1. 10. 2018 - Rozpočtové opatření č. 4/2018. Více...
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1. 10. 2018 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 13. října 2018 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
Leták Záhuby
Leták Zelenecká Lhota
Státní pozemkový úřad
26. 9. 2018 - Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu ...více.
25. 9. 2018 - Rozpočtové opatření č. 3/2018. Více...
Přátelské posezení 28. září 2018 21. 9. 2018 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na Přátelské posezení v pátek 28. září 2018 spojené se 100-letým výročím vzniku Československé republiky. Více....
20. 9. 2018 - Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají v budově obecního úřadu Zelenecká Lhota. Více...
17. 9. 2018 - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
10. 9. 2018 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Více...
Volební komise
6. 9. 2018 - Starosta obce svolává první zasedání okrskových volebních komisí dle § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech 5. a 6. října 2018. Více...
5. 9. 2018 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2/2018 ze dne 5. 9. 2018 O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK. Více...
1. 9. 2018 - Rozpočtové opatření č. 2/2018. Více...
27. 8. 2018 - Zápis č. 7/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 27. 8. 2018. Více...
21. 8. 2018 - Starosta obce poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků. Více...
20. 8. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 8. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
3. 8. 2018 - Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. vyhlašuje v obci Zelenecká Lhota z důvodu nedostečného množství vody s okamžitou platností zákaz zalévání zahrad, ... více...
25. 7. 2018 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018 O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK. Více...
23. 7. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Zřídit věcné břemeno na části pozemku. Více...
Mapa - oznámení č.5/2018
9. 7. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Zelenecká Lhota. Více...
9. 7. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Zelenecká Lhota. Více...
5. 7. 2018 - Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018. Více...
5. 7. 2018 - Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018. Více...
2. 7. 2018 - Rozpočtové opatření č. 1/2018. Více...
2. 7. 2018 - Zápis č. 6/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 2. 7. 2018. Více...
29. 6. 2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Více...
25. 6. 2018 - Oznámení o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konaných dne 5. a 6. října 2018. Více...
22. 6. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 2. 7. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
11. 6. 2018 - Zastupitelstvo obce Zelenecká Lhota na svém zasedání konaném dne 11. 6. 2018 usnesením č. 5/2018 stanovilo v souladu s ustanovením §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že bude do výše stanoveného zastupitelstva obce Zelenecká Lhota voleno ...více...
11. 6. 2018 - Zápis č. 5/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 11. 6. 2018. Více...
11. 6. 2018 - Pověřenec pro GDPR obce Zelenecká Lhota je Mgr. Aleš Malý. Více...
4. 6. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 11. 6. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
21. 5. 2018 - Zápis č. 4/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 21. 5. 2018. Více...
14. 5. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 21. 5. 2018 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
9. 5. 2018 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 12. května 2018 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
Leták Záhuby
Leták Zelenecká Lhota
Nabídka pozemků k pronájmu
2. 5. 2018 - Státní pozemkový úřad zveřejňuje seznam jednotlivých nemovitých věcí nabídnutých k pachtu/pronájmu ...více...
Seznam pozemků k pronájmu
26. 3. 2018 - Zápis č. 3/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 26. 3. 2018. Více...
26. 3. 2018 - Rozpočet obce Zelenecká Lhota na rok 2018. Více...
14. 3. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 26. 3. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
13. 3. 2018 - Obecní úřad Zelenecká Lhota si dovoluje oznámit, že poplatky z popelnic a psů se vybírají v sobotu 14. 4. 2018 v době od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. Více...
5. 3. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
Mapa - oznámení č.2/2018
5. 3. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
Mapa - oznámení č.1/2018
5. 3. 2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů... více...
28. 2. 2018 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2019 - 2020. Více...
26. 2. 2018 - Zápis č. 2/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 26. 2. 2018. Více...
26. 2. 2018 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2018. Více...
19. 2. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 26. 2. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
19. 2. 2018 - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
Státní pozemkový úřad
7. 2. 2018 - Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu ...více.
Hasičský ples 24.2. 2018 4. 2. 2018 - SDH Zelenecká Lhota si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples dne 24. února 2018 v hospodě U Havlů v Zelenecké Lhotě. Více....
Všichni jste srdečně zváni!
Výsledky 2. kola voleb prezidenta České republiky
27. 1. 2018 - Ve dnech 26.-27. ledna 2018 se konalo 2. kolo voleb prezidenta České republiky. Výsledky voleb v obci Zelenecká Lhota naleznete zde.
Výsledky voleb v České republice naleznete zde.
22. 1. 2018 - Zápis č. 1/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 22. 1. 2018. Více...
20. 1. 2018 - 2. kolo voleb prezidenta České republiky se koná ve dnech 26. a 27. ledna 2018 v budově obecního úřadu Zelenecká Lhota.
Výsledky 1. kola voleb prezidenta České republiky
13. 1. 2018 - Ve dnech 12.-13. ledna 2018 se konalo 1. kolo voleb prezidenta České republiky. Výsledky voleb v obci Zelenecká Lhota naleznete zde.
Výsledky voleb v České republice naleznete zde.
12. 1. 2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů... více...
12. 1. 2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů... více...
10. 1. 2018 - Rozpočet na rok 2018. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2018 nebude schválen před jeho prvním kalendářním dnem, stanoví a schvaluje zastupitelstvo obce do doby jeho schválení následující pravidla rozpočtového provizoria. Více...
8. 1. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 22. 1. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Oficiální prezentace obce
webmaster: