26. 3. 2020 - V této mimořádné době prosíme občany, pokud mají tu možnost, aby platbu provedli na účet obce : 11725541/0100. Více...
30. 3. 2020 - Oznámení zastupitelstva obce. Více...
27. 3. 2020 - Městký úřad Jičín - odbor životního prostředí. Více...
18. 3. 2020 - Doporučujeme občanům starším 70 let ... více...
18. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 106, 107 a 108. Více...
16. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 96, 97, 98 a 99. Více...
16. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č.240 o přijetí krizového opatření. Více...
16. 3. 2020 - Omezení provozu autobusových linek. Více...
15. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 84, 85, 86, 87, 88, 89 a 90. Více...
15. 3. 2020 - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2. Více...
15. 3. 2020 - Vláda České republiky (dále jen "vláda") jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen "zákon o ochraně státních hranic"). Více...
15. 3. 2020 - Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje, že ... více...
15. 3. 2020 - Finanční úřad reaguje na aktuální situaci - zveřejnění úředních hodin ... více...
12. 3. 2020 - Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.201 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.200 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.199 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.198 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.197 o přijetí krizového opatření. Více...
12. 3. 2020 - Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č.194 o přijetí krizového opatření. Více...
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
11. 3. 2020 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 2. 2020 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Více...
Seznam nemovitostí.
26. 2. 2020 - Doporučení k jedincům s cestovatelskou anamnézou. Více...
Organizace ošetření.
19. 2. 2020 - Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Křižánky. Více...
14. 2. 2020 - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Více...
14. 2. 2020 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2020. Více...
14. 2. 2020 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2021 - 2022. Více...
15. 1. 2020 - Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2020 nebude schválen před jeho prvním kalendářním dnem, stanoví a schvaluje zastupitelstvo obce do doby jeho schválení následující pravidla rozpočtového provizoria. Více...
10. 11. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019. Více...
10. 8. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019. Více...
16. 7. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019. Více...
30. 5. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019. Více...
Informační SMS od OÚ Zelenecká Lhota
27. 5. 2019 - Kdo doposud nedostává SMS a má zájem se přihlásit o zasílání aktuálních SMS zpráv od obecního úřadu Zelenecká Lhota musí nahlásit své telefonní číslo v průběhu úředních hodin na obecním úřadě každou středu 16:30-17:30hod.
24. 4. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019. Více...
3. 4. 2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,... více...
Úřední hodiny na obecním úřadě
2. 4. 2019 - Úřední hodiny na obecním úřadě jsou každou středu od 16:30 do 17:30 hodin.
1. 4. 2019 - Rozpočet obce Zelenecká Lhota na rok 2019. Více...
1. 4. 2019 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2020 - 2021. Více...
20. 2. 2019 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2019. Více...
Výkaz plnění rozpočtu.
11. 6. 2018 - Pověřenec pro GDPR obce Zelenecká Lhota je Mgr. Aleš Malý. Více...
30. 7. 2013 - Pro placení poplatků obecnímu úřadu Zelenecká Lhota můžete použít účet číslo: 11725541/0100. Do poznámky uvádějte jméno a účel poplatku. Více...
Oficiální prezentace obce
webmaster: