14. 3. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 26. 3. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
13. 3. 2017 - Obecní úřad Zelenecká Lhota si dovoluje oznámit, že poplatky z popelnic a psů se vybírají v sobotu 14. 4. 2018 v době od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. Více...
5. 3. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
Mapa - oznámení č.2/2018
5. 3. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
Mapa - oznámení č.1/2018
5. 3. 2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů... více...
26. 2. 2018 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2018. Více...
19. 2. 2018 - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
Státní pozemkový úřad
7.2. 2018 - Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu ...více.
Úřední hodiny na obecním úřadě
30. 12. 2017 - Úřední hodiny na obecním úřadě jsou každé pondělí od 16:30 do 17:30 hodin.
30. 7. 2013 - Pro placení poplatků obecnímu úřadu Zelenecká Lhota můžete použít účet číslo: 11725541/0100. Do poznámky uvádějte jméno a účel poplatku. Více...
1. 11. 2017 - Rozpočtové opatření č. 9/2017. Více...
6. 10. 2017 - Rozpočtové opatření č. 8/2017. Více...
1. 9. 2017 - Rozpočtové opatření č. 7/2017. Více...
1. 8. 2017 - Rozpočtové opatření č. 6/2017. Více...
26. 7. 2017 - Rozpočtové opatření č. 5/2017. Více...
26. 7. 2017 - Rozpočtové opatření č. 4/2017. Více...
31. 5. 2017 - Rozpočtové opatření č. 3/2017. Více...
26. 4. 2017 - Rozpočtové opatření č. 2/2017. Více...
26. 4. 2017 - Rozpočtové opatření č. 1/2017. Více...
16. 3. 2017 - Rozpočet obce Zelenecká Lhota na rok 2017. Více...
16. 3. 2017 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2018 - 2019. Více...
Oficiální prezentace obce
webmaster: