19. 2. 2020 - Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Křižánky. Více...
14. 2. 2020 - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Více...
14. 2. 2020 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2020. Více...
14. 2. 2020 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2021 - 2022. Více...
15. 1. 2020 - Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2020 nebude schválen před jeho prvním kalendářním dnem, stanoví a schvaluje zastupitelstvo obce do doby jeho schválení následující pravidla rozpočtového provizoria. Více...
10. 11. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019. Více...
10. 8. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019. Více...
16. 7. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019. Více...
30. 5. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019. Více...
Informační SMS od OÚ Zelenecká Lhota
27. 5. 2019 - Kdo doposud nedostává SMS a má zájem se přihlásit o zasílání aktuálních SMS zpráv od obecního úřadu Zelenecká Lhota musí nahlásit své telefonní číslo v průběhu úředních hodin na obecním úřadě každou středu 16:30-17:30hod.
24. 4. 2019 - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019. Více...
3. 4. 2019 - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,... více...
Úřední hodiny na obecním úřadě
2. 4. 2019 - Úřední hodiny na obecním úřadě jsou každou středu od 16:30 do 17:30 hodin.
1. 4. 2019 - Rozpočet obce Zelenecká Lhota na rok 2019. Více...
1. 4. 2019 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2020 - 2021. Více...
20. 2. 2019 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2019. Více...
Výkaz plnění rozpočtu.
11. 6. 2018 - Pověřenec pro GDPR obce Zelenecká Lhota je Mgr. Aleš Malý. Více...
30. 7. 2013 - Pro placení poplatků obecnímu úřadu Zelenecká Lhota můžete použít účet číslo: 11725541/0100. Do poznámky uvádějte jméno a účel poplatku. Více...
Oficiální prezentace obce
webmaster: