18. 8. 2020 - Starosta obce poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků, více...
3. 8. 2020 - Starosta obce stanovuje minimální počet členů okrskové volební komise, více...
9. 6. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020. Více...
19. 5. 2020 - Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru.. Více...
29. 4. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020. Více...
29. 4. 2020 - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020. Více...
30. 3. 2020 - Oznámení zastupitelstva obce. Více...
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
11. 3. 2020 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 2. 2020 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Více...
Seznam nemovitostí.
6. 3. 2019 - Rozpočet obce Zelenecká Lhota na rok 2020. Více...
6. 3. 2020 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2021 - 2022. Více...
14. 2. 2020 - Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Více...
Informační SMS od OÚ Zelenecká Lhota
27. 5. 2019 - Kdo doposud nedostává SMS a má zájem se přihlásit o zasílání aktuálních SMS zpráv od obecního úřadu Zelenecká Lhota musí nahlásit své telefonní číslo v průběhu úředních hodin na obecním úřadě každou středu 16:30-17:30hod.
Úřední hodiny na obecním úřadě
2. 4. 2019 - Úřední hodiny na obecním úřadě jsou každou středu od 16:30 do 17:30 hodin.
11. 6. 2018 - Pověřenec pro GDPR obce Zelenecká Lhota je Mgr. Aleš Malý. Více...
30. 7. 2013 - Pro placení poplatků obecnímu úřadu Zelenecká Lhota můžete použít účet číslo: 11725541/0100. Do poznámky uvádějte jméno a účel poplatku. Více...
Oficiální prezentace obce
webmaster: