Sloučení obcí do MNV Milkovice

Ve starších dobách tvořila Zelenecká Lhota a Skuřina jednu obec která patřila k panství Kosteckému okres Sobotka. Rozdělení obcí se stalo dne 1.11.1878 po tříletém jednání a dobývání za starosty Františka Linky (čp.16), radních Josefa Poláčka (čp.15) a Jana Egrta (čp.30). Obec však dále patřila k okresu Soboteckému, k Libáni byla přičleněna roku 1900.

V květnu roku 1960 byly volby do MNV. ONV v Jičíně dal pokyn, aby MNV projednal sloučení obcí Zelenecká Lhota a Záhuby. Protože občané Zelenecké Lhoty díky sloučenému JZD poznali, že obec Záhuby se obohacuje na úkor Zelenecké Lhoty, tak sloučení MNV nechtěli.

Předseda MNV Jakubec (čp.5) a tajemník MNV Čuban (čp.35) dojeli k předsedovi ONV Jarošovi, aby ho informovali o tom, že občané Zelenecké Lhoty se nechtějí sloučit. Předseda ONV Jaroš odpověděl: "Když nechtějí, tak nechtějí. Nutit nikoho nemůžeme a také nebudeme".

Na základě této věty proběhla i schůze MNV, to jest neslučovat se. Byla napsána i listina, na kterou se každý občan podepsal, že je proti sloučení. Občany, kteří nebyli na schůzi navštívil předseda Místní organizace KSČ s. Václav Tomášů (čp.60), aby se každého zeptal, zda je pro sloučení, nebo ne. Proti sloučení byli všichni, pro sloučení nikdo. Zdrželi se hlasování: Brodský František (čp.33), Havel František (čp.15) a Zmatlík Josef (čp.45).

Když se o této akci dozvěděl s. Maxa ze Záhub volal do Jičína na sekretariát KSČ. Vedoucí tajemník KSČ zavolal předsedovi ONV s.Jarošovi a předseda ONV přijel na Zeleneckou Lhotu a řekl: "Soudruzi, to co jsem včera řekl, dnes už není pravda. Svolejte znova schůzi a buďte všichni pro sloučení".

Byla svolána schůze, na kterou přijeli zástupci ONV s předsedou ONV Jarošem a přesvědčovali členy MNV, aby byli pro sloučení, nepřesvědčili však nikoho. Proto předseda ONV požádal tajemníka MNV, aby svolal všechno občanstvo na veřejnou schůzi, kde se opět ta věc projedná.

Schůze byla v hostinci u Havlů, sál byl plný, přišli téměř všichni. Po zahájení schůze předsedou MNV Jakubcem, ujal se slova náměstek předsedy ONV s.Lukeš. Ten dlouhou řečí přesvědčoval občany, aby byli pro sloučení, sliboval a i hrozil. Pak došlo k hlasování, ale velká většina byla proti sloučení. Tu se náměstek předsedy ONV s.Lukeš rozzlobil, bouchl do stolu a řekl: "Strana rozhodla, že se bude slučovat a jestli bude někdo proti, mohlo by ho to mrzet." Na jeho slova bylo v sále "hrobové ticho". Pak se osmělil Bartoň Stanislav (čp.2) a řekl: "Když strana rozhodla, tak my jsme tu zbyteční. Dobrou noc" a odešel. Na jeho slova se zvedali občané a začali odcházet domů. Marně je opět volal zpět s.Lukeš. Občané odešli a MNV v Zelenecké Lhotě zůstal.

Byla však předělána kandidátka. Předsedou MNV se stal dělník Plastimatu Makovec Zdeněk (čp.53) a tajemníkem MNV v Zelenecké Lhotě s.Šuda Václav z Libáně, který byl uvolněn z funkce vedoucího odboru pro výstavbu ONV v Jičíně. Nově zvolený tajemník MNV s.Šuda seděl v kanceláři JZD v Záhubech. Tam se soudruhem Maxou pracoval pro sloučení obcí. Tak během jednoho roku, slibováním i hrozbami získali asi polovinu občanů ze Zelenecké Lhoty. Podpisy pro sloučení sháněl také hospodář JZD František Petrtýl (čp.32).

Od srpna 1961 byly obce Zelenecké Lhota, Záhuby, Bačálky a Lično sloučeny pod MNV Milkovice, v tomto roce proběhly nové volby do již sloučeného MNV Milkovice. Předsedou MNV byl zvolen Podhajský František z Lična, tajemníkem MNV s.Šuda Václav z Libáně, za Zeleneckou Lhotu: Zmatlík Josef, Petrtýl František, Makovec Zdeněk, Hrušková Jiřina, Dovol Bohumil a Bartoňová Anna.

Po uplynulém volebním období byl zvolen předsedou MNV Podhajský František a tajemníkem Tomíček Josef ze Záhub. Pak byl předsedou MNV Kůžel Josef z Bačálek, tajemníkem Tomíček Josef ze Záhub, pak se stal předsedou MNV Hazdra Jaroslav z Bačalek a tajemníkem MNV Zemánek Josef za Záhub. Takže od roku 1961, až do dnešní doby (roku 1986) to jest 25. roků, byl vždy předseda MNV z Bačalek a tajemník MNV ze Záhub. Teprve v letošním roce byl zvolen předsedou MNV Táborský Karel z Bačalek a tajemníkem MNV Žďánský Ladislav ze Lhoty Zelenecké.
Ze záznamů Jaroslava Čubana ze dne 27.prosince 1986.

Obec Milkovice se od 1. ledna 1994 rozdělila, vznikla nová obec Bačálky - Lično a Milkovice tvořila jen Zelenecká Lhota a Záhuby. Milkovice přestávají být od 1. 1. 1995 úředním názvem obce a ta se bude opět jmenovat Zelenecká Lhota. Obec se rozkládá na rozloze 666 ha a tvoří ji dvě katastrální území, a to Zelenecká Lhota a Záhuby.

Oficiální prezentace obce
webmaster: