Stavba silnice ve Lhotě Zelenské

Nežli byla postavena silnice ke Skuřině, tj. asi do roku 1877 a dokud byly jenom polní cesty, byla za posledními usedlostmi směrem ke Skuřině, za čp.2 a čp.3 postavena jakási vrata, kterým se říkalo "braňka". Od této braňky dostala ona poloha za Lhotou jméno "Za braňkou", což je i na obecních mapách poznamenáno. Tato braňka byla postavena proto, aby v letním čase nemohla drůbež, husy a dobytek do polí a poškozovat úrodu. Když jel někdo povozem, tak si braňku otevřel a po projetí zase braňku zavřel. Tuto braňku řídil a spravoval rod Vondráčků, jelikož hned za vsí měl svoje pozemky, na kterých by drůbež škodila.

Dne 15.února 1877 měly následující obce povoleno a schváleno od okresního výboru v Sobotce stavět okresní silnici a sice: Lhota Zelenská, Skuřina, Mrkvojedy, Markvartice a Vlčí Pole, totiž v tahu od hranice okresu Libáňského přes sídlo Lhotu Zelenskou, přes les k Vlčímu Poli a druhou stranu ke Skuřině, k Mrkvojedům na Markvartice, kde se spojí se silnicí na Sobotku. Obce jsou povinny stavět a silnici zakládat za přispění subvencí z okresního fondu a po dostavění ji okres do svého držení převezme. Po tomto ujednání se začalo na jaře pilně pracovat.

Roku 1877 se zplanýrovalo 600 sáhu délky a vyvezlo 196 kub. sáhů štětového kamene. Roku 1878 se zplanýrovalo 900 sáhů délky, navezlo se do vsi 128 sáhů štětového kamene, který se ještě téhož roku rozložil a zasypal pískem a zhotovilo se 7 kanálů, ke kterým se materiál navozil s ochotou místních občanů. V roce 1879 se dovezl úplně štětový kámen, kterého bylo celkem s kanály 900 kub. sáhů. V letech 1880-1882 se navezl štěrk, totiž 100 kub.sáhů, který se všechen vytěžil z domácích lomů, a potom ještě na opravu silnice se dalo 60 hromádek. Načež naše práce a přičinění dočkalo se času a silnice ze Lhoty Zelenské do Vlčího Pole byla přijata za okresní, taktéž ze Lhoty Zelenské do Markvartic spojená na Sobotku, přijatá za okresní a dodělaná až na hranice okresu libáňského úplně roku 1883.

Všechen materiál a dovozy obstarávalo obecní představenstvo s naturálním spojením poslušných sousedů naší obce. Z okresního fondu bylo přijato na materiál 2 000 zlatých.

Uvádí se v paměť, že pokročení stavby silnice od všech občanů bylo jednou silou, rukou spojenou mile vykonáno a se vší ochotnosti stavbu a namáhání konali všichni a skládám vřelé díky za dobročinní a poslušnost. Též přeji naši budoucím nástupcům pro vždy, by se předně společně milovali a snášívali. Věci dobré pro obec a pro blaho budoucnosti se starali, kroků aniž nákladů pro dobrý výsledek nelitovali a nás vždy pamatovali. Silnice se ukončila v pěti letech a zároveň byla přijata za okresní v okresu Soboteckém. Výkon stavby silnice vystavěl se za časů níže podepsaných úřadujících.

Ve Lhotě Zelenské, dne 1.ledna 1883, Josef Poláček, obecní starosta čp.15
František Linka, radní, čp.16
Jan Egrt, radní, čp.30
František Linka, výbor, čp.34
Matěj Bartoň, výbor, čp.8
Josef Vlček, výbor, čp.14
Jan Vokráčka, početvedoucí, čp.20

Z kroniky Josefa Vondráčka.

Oficiální prezentace obce
webmaster: