Rybník Ryba - přehrada pod Haltýřem

Rybník Ryba v roce 2004 Rybník se nachází pod Zeleneckou Lhotou v údolí Bukovinského potoka a má rozlohu přes 4 ha. Oficiální název je rybník Ryba, ale tento název není mezi lidmi vůbec zažitý a téměř nikdo ho nepoužívá, každý tomuto rybníku říká "Přehrada".

První zmínky o rybníku můžeme nalézt v obecní kronice v roce 1957, kdy MNV učinil dotaz na ONV, zde by bylo možno zřídit rybník u Haltýře. Žádost byla kladně vyřízena, a tak se začalo s přípravou stavby.

V červnu 1961 se začalo s vyměřováním rybníku v údolí Bukovinského potoku. V srpnu přijely stroje a začaly s prací. Práce rychle pokračovala, avšak náhle byla přerušena. Vlivem nepříznivé mezinárodní situace a nedostatkem finančních prostředků se musely stroje odstěhovat. Vrátily se zpět až v prosinci a pokračovaly v práci. Proti dřívějšímu projektu byl rybník ještě zvětšen a zátopová plocha bude asi 4 - 6 ha. Rybník poslouží JZD jako závlahová nádrž, pro ostatní občany i z okolí jako rekreační místo.

V roce 1962 práce na rybníku pokračovaly i za mrazů. Těžké buldozery vršily hráz, i když půda promrzla. Přerušení prací nastalo až po oteplení, když se terén rozbahnil a stroje uvázly. Po ochlazení práce pokračovaly nepřetržitě až do poloviny února. Když napadaný sníh prudce roztál, zaplnilo se celé údolí vodou do výše 2 - 3 m. Práce byly na jeden týden přerušeny a jeden stroj byl předisponován do Mladějova. V březnu byly práce na rybníku opět pro rozbahnění a nebezpečí záplav přerušeny. Po deštích a tání bylo celé údolí zase zatopeno vodou, protože výpust nepobrala tolik vody. V červnu se u rybníku ucpala výtoková roura ve hrázi. Voda neustále stoupala a bylo nebezpečí protržení hráze, která se podmáčením začala sesouvat do rybníku. Vznikla značně veliká plocha vodní, kterou dovedla ocenit mládež při koupání. Voda byla velmi čistá a teplá. Ucpaný odtok se pokoušeli pracovníci melioračního družstva z Jičína v čele se s. Zumrem a Baldou propravit pomocí stříkaček i výbušniny. Práce byla marná. Voda stoupala dál, až teprve po 10 dnech, kdy bahenním bagrem bylo odebráno bahno před výtokem, voda začala prudce vytékat a rybník se vyprázdnil za den a noc. Práce na hrázy byly zastaveny, až hráz vyschne. O prázdninách práce na rybníku pokračovaly. Několik lidí odhazovalo bahno a dobývalo rozstřílené zbytky odtokové roury. Byla to práce nebezpečná, protože bahno bylo neustále v pohybu. Po přivolání dalších lidí na pomoc se nakonec podařilo založit železobetonové základy stavidla a zabetonovat výpustný kohout, jakož i prodlouženou odpadní rouru. Pak bylo pokračováno v sestavování šachty stavidla z prefabrikátů. Opět se vrátily buldozery a pokračovaly v práci na hrázi. Během září byla dokončena buldozery hráz rybníka, bylo vyzděno stavidlo. Buldozery také vyryly novou přístupovou cestu na korunu hráze. Oboje bylo vyštětováno a upraveno. Na dokončovacích pracích, hlavně zednických, pracovalo 3 - 5 lidí. V říjnu pokračovaly dokončovací práce. Bylo omítnuto stavidlo a byl vyzděn přepad vody. Byly zřízeny dva mosty k odtoku povrchových a spodních vod. Jižní strana cesty byla drenážována pracovníkem melioračního družstva s. Lemberkem. V listopadu práce na rybníku přes nepříznivé počasí pokračovaly. Pracovali zde tři lidé na vyzdívání tarasů u přepadu vody. V prosinci měl být rybník převzat JZD, ale pro silné mrazy byly práce zastaveny. Navážel se štěrk na korunu hráze na nedokončenou cestu.

Rybník byl dokončen v roce 1963. Stalo se z něho rekreační prostředí pro okolní vesnice i města. Zajížděli sem lidé i z velké vzdálenosti pro velmi čistou vodu a dostatek pěkné přírody v okolí. Kronikář Josef Zmátlík litoval, že MNV nevyužil tohoto zájmu ke svým účelům.

V roce 1965 byl veden o rybník neustálý spor mezi Klubem rybářů z Libáně a Státním rybářstvím z Chlumce. Státní rybáři komorovali jeden rok ryby v tomto rybníku s tím, že už jim zůstane. Na jaře při výlovu dokázali, že si nezaslouží názvu státní hospodáři, neboť dokázali, že po nich všude zůstane jen nepořádek, nečistota a rozbité cesty. Pracně budovaná cesta k rybníku byla auty státního rybářství tak zničena, že ani traktorem se nedala projet. Kromě toho státní rybáři nechali plevelné ryby v celých hromadách ležet na břehu a v teple hnít, což páchlo celým údolím. MNV vypracoval protestní dopis na ONV. Cesta byla opravena a ředitelství Státního rybářství z Chlumce opravu zaplatilo. Po nich na této nádrži hospodařili rybáři amatéři z Libáně, kteří naopak pracovali na úpravě cesty brigádnicky a drželi vše v pořádku.

V roce 1969 byla vypracovaná studie rekreační oblasti Zelenecká Lhota - Skuřina. Projekt vypracoval Stavoprojekt Hradec Králové. V projektu bylo navrženo udělat za Haltýřem kolem rybníka Ryba (Přehrada) pláž velkou 6 až 9 tisíc metrů čtverečných, šatny (kabinky) 75 až 100 kusů, volejbalové hřiště, bufet s až 115 židlemi, stánek s občerstvením, záchrannou službu a první pomoc, parkoviště pro 100 až 150 aut, WC kabinky. Chaty měly být Na Horách, v Peklech, ve stráni k Zelenecké Lhotě, ale také na Skalkách od silnice Zelenecká Lhota - Vlčí Pole. Protokol o konceptu návrhu byl sepsán 2. října 1969 na MNV Milkovice.

Po dokončení rybníku byly Na horách postaveny chaty. V roce 1992 k nim byla zavedena elektřina od Zelenecké Lhoty, chataři a rybáři pracovali vždy v sobotu.

Asi v roce 1983 byla přehrada vypuštěna. Výpust nešla otevřít, a tak muselo být stavidlo odstřeleno trhavinou.

V lednu 1986 bylo na návsi v Zelenecké Lhotě složeno 450 kusů panelů, připravených pro vyčištění rybníku u Haltýře. V červenci byly tyto panely odváženy k rybníku. 10. července 1986 bylo započato s odvážením bahna z rybníku na Skalka. Bagrování a odvážení pokračovalo i v roce 1987.

V roce 1988 byla udělána výpust a stavidlo rybníku. V srpnu 1988 byl udělán nový asfalt ze Zelenecké Lhoty od kaple dolů k přehradě. Na konci léta byl rybník napuštěn a 9. listopadu 1988 byla kolaudace.

Odpuštěný rybník Od 23. října 2006 byl na přehradě vyhlášen zákaz chytání ryb a libáňští rybáři začali odpouštět rybník, aby vybagrovali trdliště. Po odpuštění rybníku prohloubili jen přítokovou strouhu od Skuřiny. Bahno nechali ležet na hromadě v rybníku a rybník opět napustili.

Výlov rybníku V sobotu 27. září 2014 začalo vypouštění rybníku Ryba, pro místní přehrady u Haltýře v Zelenecké Lhotě.
Výlov rybníku byl v neděli 5. října 2014. Byl to první výlov po 26 letech od jeho napuštění v roce 1988, kdy bylo dokončeno čištění rybníku. Okolo rybníku se od ranních hodin sešlo velké množství přihlížejících lidí. Libáňští rybáři za pomoci státních rybářů z rybníku vylovili velké množství tolstolobiků velkých okolo 1 m, vážící i přes 15 kg, bylo jich asi 340 kusů, ty už po napuštění nebudou do vody vysazeni. Kaprů se vylovilo asi 600 kusů, zde libáňské rybáře velmi mrzelo, že v rybníku nezůstal ani jeden velký kapr, kteří zde byli vysazeni pro potěšení z ulovení velké ryby a měli být dle rybářského řádu po ulovení kapra nad 65 cm vráceni vodě, namísto toho je nepoctivý rybáři ukradli. Dále se vylovili 4 sumci, asi 40 candátů, 20 štik, několik velkých amurů, pár okounů a línů, a několik stovek úhořů.
Rybník byl vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení na stavidle, která začala hned po výlovu. U stavidla bylo k výpusti asi 2 m bahna. Opravu stavidla dokončili 6. října 2014 pracovníci povodí Labe a rybník se začal napouštět. Na konci října byly do rybníku opět vysazeny ryby.
Rybník se naplnil 8. ledna 2015, takže napouštění rybníku trvalo 3 měsíce.

V současné době je rybník využíván ke koupání a sportovnímu rybolovu, rybník obhospodařují rybáři z Libáně.

Ze záznamů Jaroslava Čubana a z obecní kroniky opsal: Krčmařík Marek,
Oficiální prezentace obce
webmaster: