Počet obyvatel obce

V roce 1715 bylo ve Lhotě Zelenské 9 sedláků a 5 chalupníků a 8 zahradníků, tedy asi 22 domů.

Roku 1817 měřil katastr obce 318 ha, domů čítala obec 40 a obyvatel 228.

Při sčítání lidu 31.prosince 1880 bylo 265 duší bez rozdílu stáří.

Dne 31.prosince 1890 bylo napočítáno 250 obyvatel a to 119 mužů a 131 žen.

Roku 1910 to bylo 276 obyvatel, z toho bylo 135 mužů a 141 žen, koní bylo 33 kusů, hovězího dobytka 239, koz 18, prasat 132, hus 694, slepic 863, včely ve 24 úlech.

Roku 1918 bylo napočteno 290 obyvatel, děti do 5 let stáří 29, kojících matek 6, vojínů 30.

Při sčítání v roce 1930 bylo 256 obyvatel. Dle náboženství 206 katolíků, 45 československého vyznání a 5 jiných (snad bez vyznání).

V roce 1941 bylo 251 obyvatel. Děti do 1 roku bylo 6, do 6 let 14, do 10 let 13, do 14 let 16. Počet mužů 102 a žen 108. Domů ze dřeva bylo 34, z kamene 27, studní 35. Dobytka hovězího bylo 231 kusů a prasat 111. Rozloha obce byla 317 ha.

V roce 1962 žilo v obci 176 osob, z toho 60 mužů, 66 žen a 50 dětí.

V roce 1985 to bylo 124 osob, z toho 43 mužů, 48 žen a 33 dětí.

Celkový počet obyvatel k 31.12.2002 byl 168 osob s průměrným věkem 37.70 roku, z toho 82 mužů s průměrným věkem 34.15 roku a 86 žen s průměrným věkem 41.08 roku. Dále můžeme obyvatele rozdělit podle věku: chlapců ve věku 0-17 let bylo 18, dívek ve věku 0-17 let bylo 20, celkem dětí do 18 let bylo 38, mužů ve věku 18 let a více bylo 64.

K 1. lednu 2017 bylo v obci Zelenecká Lhota a Záhuby trvale hlášeno 156 obyvatel, z toho 81 mužů a 75 žen. Celkový průměrný věk obyvatel byl 41,1 roku, z toho muži 42,2 roku a ženy 39,9 roku.

 

 

Oficiální prezentace obce
webmaster: