Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple v roce 1941 Kaple Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě byla postavena roku 1910 nákladem 6.889,93 korun zásluhou Františka Linky z čp.16 a Františka Petrtýla z čp.32. Náklad byl uhrazen milodary. Kapli stavěl František Zahrádka, stavitel z Libáně, na pozemku Františka Linky, který pozemek od svého statku čp.16 zadarmo věnoval. Základní kámen byl posvěcen o Pouti v neděli 22. května 1910 v den Nejsvětější Trojice. Celá stavba trvala 5 měsíců. Kapli vysvětil libáňský farář Karel Jedlička o posvícení 23. října 1910. Oltář věnoval libáňský kaplan Karel Petržilka a stál 720 korun. Zvonek na kapli byl objednán u ctěné firmy Arnošt Depolt ve váze 45 kilo v ceně 180 korun a zaplatil ho František Egrt z čp.30, na zvonek zvonívali: František Linka z čp.16, František Kříž z čp.21 a František Egrt z čp.6 a později Václav Bartoň z čp.31. Nejprve byla kaple oplocena dřevěným plotem a na jaře roku 1911 byl založen plot živý.

Kaple v roce 2005 Na svátek Nejsvětější Trojice se v Zelenecké Lhotě slaví pouť. Svátek Nejsvětější Trojice bývá týden po svátku Seslání Ducha svatého, který se slaví sedm týdnů po Velikonocích. Pouť v Zelenecké Lhotě je tedy vždy osm týdnů po Velikonocích. Nejsvětější Trojici tvoří Otec, Syn a Duch svatý.

Roku 1931 zhotovil nová železná vrátka, za stará dřevěná, kovář Jaroslav Čuban z čp.35.

Roku 1962 v únoru při velkém větru spadl vršek věžičky, byla opravena v roce 1963.

Deska na pamět padlým Na kapli je deska na paměť padlých vojínů v první světové válce 1914-1918. Ve válce o život na bojišti přišli: Josef Vaníček - 31 rok stár, z čp.19, svobodný, padl v roce 1914. František Žďánský - 21 rok stár, z čp.38, svobodný, padl v Haliči roku 1915. František Mlejnek - 33 roky stár, ženatý z čp.28, zemřel na tyfus v Srbsku roku 1915. Josef Dovol - 28 roků stár, svobodný z čp.17, zemřel v nemocnici po zranění r.1917.

V kapli bývaly mše svaté vždy o pouti, o svátku Nejsvětější Trojice a o posvícení. V kapli bývaly také pohřby - rozloučení se zesnulými, tyto zde bývají dodnes. Před Velikonocemi se konaly takzvané Křížové cesty a v měsíci květnu bývaly takzvané Májové pobožnosti. Křížové cesty i Májové pobožnosti bývaly bez kněze, občané si je sami pořádali. Nejkrásnější Májové pobožnosti byly v letech 1931-1938 za paní řídící Anny Konečné, ta s dětmi velmi pěkně zpívala.

Na mši chodilo stále méně a méně lidí. V letech 1980-1990 asi 15-30 lidí. V letech 1990 až 1996 ještě méně. Roku 1996-1999 již nikdo na mši svatou nechodí, i když kněz z Libáně přijede. Kaple se nyní používá pouze o pohřbu.

Oprava kaple v letech 1970 - 1971

Nová omítka byla udělána roku 1970. Práce začala 30.září 1970. Omítku dělali zedníci JZD: Podhajský František, mistr z Bačálek, Hruška Luboš z čp.27, Egrt František z čp.30 a Tesař Jaroslav z čp.13 později z čp.12 ze Zelenecké Lhoty. Přidavači: Pecho Miroslav ze Záhub a Oplt František z Bačálek. Oškrábání a zhotovení nové omítky stálo 10.000 Kčs, materiál a dovozy 5.000 Kčs, zasklení a sklo 2.000 Kčs. Okna zasklil Viták František, truhlář se synem. Zedníci skončili práci 17.října 1970. Peníze na opravu dal ONV Jičín.

Malování kaple: Opravu střechy a nabarvení věžičky v roce 1971 dělal Škoda František ze Psinic za 400 Kčs. Stavění lešení uvnitř kaple provedli 4.září 1971 Havelka z Bačálek a R. Havel z Libáně za 100 Kčs. Vymalování prováděl malíř pokojů Jan Dynda z Brodku za 1 782 Kčs (22 Kčs na 1 hodinu). Nový okapový žlab za 321 Kčs zhotovil Komunál Jičín. Práce klempířské za 200 Kčs udělal Kmínek František z Libáně. Povozy a barva stály 101 Kčs. Celkové náklady byly 2 904 Kčs. Práce skončily 22.září 1971. Veškeré náklady byly placeny z milodarů některých občanů ze Zelenecké Lhoty a Záhub. Největší zásluhu na opravě měl Bartoň Václav z čp.31, který mnoho hodin při opravě odpracoval zdarma.

Oprava kaple v roce 2006

V květnu 2006 zedníci Luboš Hruška z čp.27 a Jaroslav Tesař ml. z čp.12 okopali zdi, kde byly zvětralé. Okopaná místa nově nahodili a oštukovali. Kapli vymaloval pan Václav Kunst z Oseka, malování stálo 7.500 Kč. Lešení pro malování si stavěl sám, okolo oltáře mu nestačilo a tak o víkendu postavili větší lešení Valenta Martin (čp.9), Havel Vít (čp.15), Rozsypal Jan (čp.54). Po malování v kapli uklidily Havlová Eva a Rozsypalová Simona, na úklid podlahy byl pozván pan Drozen z Libáně s uklízecím strojem. Prasklé eternitové šablony na střeše vyměnil Valenta Radek z Bystřice. Byl zakoupen nový koberec k oltáři za 4.000 Kč.

Znovu vysvěcení kaple

Po malování byla kaple v sobotu 10.června 2006 při mši svaté slavnostně znovu vysvěcena. Mši svatou sloužil libáňský děkan Augustin Števica, který ve svém proslovu ocenil práci Obecního úřadu v Zelenecké Lhotě v čele se starostkou Evou Havlovou na opravě kaple. Zejména byl potěšen velkým zájmem lidí, kterých se dostavilo asi 60, zároveň připomněl, že zde v obci již několik let nesloužil mši svatou, kromě pohřbu, a vyslovil přání, že by bylo dobré na podzim při posvícení mši svatou opět uskutečnit. Při zvonění ke mši se zasekl zvon na věžičce kaple.

Kaple Nejsvětější Trojice v roce 2017

V lednu roku 2013 byla kaple bezplatně převedena do majetku obce po několika letém vyjednávání s katolickou církví.

V srpnu roku 2014 byla na střechu položena nová betonová střešní krytina a natřena věžička. Při této příležitosti byly do věžové báně přidány dokumenty popisují opravu a současnost obce.

V roce 2015 byla do kaple zavedena elektřina a kaple byla vymalována. 19. září 2015 byla znovu slavnostně vysvěcena.

Oficiální prezentace obce
webmaster: