Hřbitov v Zelenecké Lhotě

Hřbitov v Zelenecké Lhotě na Příhoně Hřbitov v Zelenecké Lhotě na Příhoně postavil v roce 1908 pan stavitel Zahrádka z Libáně, náklady na výstavbu hřbitova byly 2.948,72 korun. Původně měl být pro potřebu obce Zelenecké Lhoty i Záhub, avšak k dohodě občanů obou obcí nedošlo. Do této doby se pochovávalo na hřbitov v Libáni, který byl ve Starohradské ulici, po vysvěcení nového hřbitova v Libáni 18. prosince 1910, byl tento hřbitov zrušen a později byl na jeho místě zřízen park.

Nově postavený hřbitov na Příhoně byl vysvěcen v neděli 28. června 1908. Hřbitov posvětil důstojný pán J. Rejzek, správce vikariátu a děkan v Nymburce, za asistence faráře p. K. Jedličky a dvou kaplanů p. R. Švangmajera a R. Petržílka. Jmenované duchovenstvo bylo uvítáno na začátku vsi obecním zastupitelstvem a osloveno družičkou Marií Petrtýlovou. Hudba doprovodila je se sborem hasičským a množstvím občanů ke škole, kdež duchovenstvo obléklo roucha obřadní. Od školy pak ubíral se celý průvod za hlaholu písně "Tisíckrát pozdravujeme Tebe" na nový hřbitov. Zde měl p. vikář přiměřenou řeč, vykonána pobožnost a hřbitov vysvěcen. Po výkonu poděkovala družička Marie Fejfarová přítomnému duchovenstvu a panu vikáři za výkon svěcení a účastenství. Svěcení přítomno množství lidí z okolí. Návratem do vsi slavnost skončena.

Prvním pochovaným na hřbitov byl dne 24. října 1908 Jan Šolc, čp.12, ženatý, 36 roků stár, cestář a alkoholik, zemřelý dne 21. října 1908.

Na počest šedesátiletého panování Jeho Veličenstva nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. uspořádala místní školní rada ve Lhotě Zelenské v pondělí dne 26. října 1908 slavnost stromkovou, při níž bylo kolem hřbitova vysázeno žáky 10 stromků lípy velkolisté.

Na památku padlých v první světové válce byly dne 30.dubna 1917 vysazeny 2 thuje po stranách kříže stojícího uprostřed hřbitova. Slavnost se odehrála v přítomnosti Bohumila Dovola z čp.48 t.č. starosty obce, Josefa Vanička z čp.19 t.č. správce hřbitova, Václava Tomášů z čp.38 t.č. hrobníka a mnoha občanů

Roku 1965 dal předseda MNV Podhajský František z Lična rozbourat 3 zdi u hřbitova, protože byly popraskané a nechal zasadit do zdi pletivo v rámech a také byla udělána nová vrata.

V roce 1982 opravil márnici a zeď u hřbitova Vlastimil Plíšek z čp. 39 a plot a vrata obarvil Jan Linka z čp. 16.

V roce 1983 byl udělán vodovod ke hřbitovu.

V roce 1985 zvrátil Josef Hruška Josef z čp.27 dvě thuje stojící u kříže od roku 1917. Dne 28.dubna 1988 zasadil nové stromy jalovce. Stromky zaplatil MNV.

V roce 1995 položeny nové tašky na márnici, položil je p. Valenta. Byl rozbourán komín jako nepotřebný a byly opraveny prasklé zdi - staženy (zpevněny) ocelovými tyčemi. Kleštiny (šlisny) zhotovil kovář Jaroslav Čuban. Všechny pomocné práce udělal Dovol Bohumil (1929) z čp.48.

V květnu 2002 byl vodovod zaveden přímo na hřbitov za kříž, doposud býval u silnice.

Oficiální prezentace obce
webmaster: