Kamenná kalvárie

Boží muka v roce 1941 S velkou oblibou byly na Libáňsku stavěny v letech 1750-1850 na návsích nebo na okrajích vesnic kamenné kalvárie. Jejich rozložitý podstavec nesl vždy masivní kříž s tělem Ukřižovaného a po jeho stranách sochy nejvěrnějších: lkající Panny Marie a apoštola Jana. Na podstavci kamenného kříže je patron oráčů sv. Isidor. Tento španělský světec bývá zobrazován v barokním selském oděvu, s nohavicemi těsně pod kolena a v šosaté kazajce s mnoha knoflíky. Na hlavě mívá třírohý klobouk, v ruce dlouhou hůl (na Lhotě má v ruce rýč), vedle sebe andílka. Známe jej i z obrázků na skle, jak zbožně kráčí po poli a dobrý anděl za něj oře. Byl to patron ryze selský.

Kamenná kalvárie, místními zvaná Boží muka, v Zelenecké Lhotě byla postavena v roce 1773 nákladem obce, plot a lucerna byly pořízeny nákladem Matěje Mikoláška z čp.33 a Vojtěcha Doškáře, kováře z čp.9.

Boží muka v roce 1988 Kamenná kalvárie byla opravena v roku 1835. V roce 1872 se opravovala za úřadování Františka Linky, radního čp.16, za Václava Fejfara, obecního čp.7 a Václava Bartoně, obecního, a též nové dřevo pro zvon bylo dáno. Opět byla opravena v roce 1972 zásluhou Václava Bartoně *1902 z čp.31. Opravu provedl Státní památkový úřad Praha. Oprava stála 22.000 Kčs a zaplatil ji ONV Jičín.

Na podzim roku 2004 doporučili památkáři sundání sochy Panny Marie a apoštola Jana z kamenné kalvárie na Božích mukách, protože se velmi množí krádeže těchto soch.

V roce 2008 byla celá kamenná kalvárie převezena na zrestaurování a dne 12.9. 2009 byla slavnostně znovuvysvěcena.

Roku 1775 byly okolo vysázeny poprvé lípy.

Sázení lip na Božích mukách
Opis ze staré pamětní knihy obce Zelenská Lhota založené roku 1760

Slavný den Rakouska dne 10.května 1881 neboť nástupce trůnu Jeho císařská výsost korunní princ Rudolf vstupuje ve svazek manželský s dcerou královského rodu belgického, Její král. Výsostí princeznou Stefanií.

V den před slavným dnem vybráno 6 lipových stromků, ku kterým kůly červeně a bíle obarveny a v školní budově na příští den ukryty byly i se stromky, večer střelba z pušek pod dohlídkou Františka Linky. Příští den totiž 10.května 1881 sešla se školní mládež ve školní budově svátečně oděna a nastoupili cestu k slavným službám božím do Libáně, krášlíc průvod školní mládeže vpředu více družiček, provázeni p. učitelem Václavem Knoblochem. Za přítomnosti více sousedů a jiných domácích, takže průvod lásku a svornost prozrazoval. Po službách božích navrátíce se školní mládež v tom samém pořádku zpět do školní budovy, odkud lipové stromky vyzdvižené a v průvodu školních dítek od družiček a chlapců nesené při hlasitém zpěvu národní hymny na místo určené u Božích muk se dostavili. Zde při přítomnosti občanů, při zpěvu písně školních dítek vsazeny stromky lípy byly, za podpory přítomných Josef Poláček, starosta, Jan Egrt, výbor, Jan Vokráčka, počet vedoucí a František Linka, radní.

Po ukončení sázení lip zvolajíce vícekrát: "Sláva", byly vzaté dítky do bytu obecního starosty, kde ku zahřátí a posile jedno dítko jako druhé kávu a housky obdrželo, načež se jim hudba při zpívání školních písní zaopatřila, že až do večera poskakovali. Psáno jest budoucnosti, by dítky pamětní byly tohoto slavného dne.
Josef Poláček, starosta, čís.15

V roce 2008 byla při srazu rodáků na Božích mukách vsazena lípa, z 6 lip vsazených v roce 1881 zůstávají na Božích mukách lípy dvě.

Oficiální prezentace obce
webmaster: