Archiv rok 2016

27. 12. 2016 - Zápis č. 10/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 27. 12. 2016. Více...
21. 12. 2016 - PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE VŠEM OBČANŮM PŘEJE ZASTUPITELSTVO OBCE ZELENECKÁ LHOTA.
17. 12. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 12. 2016 od 14:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
13. 12. 2016 - Zápis č. 9/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 13. 12. 2016. Více...
Pozvánka na vánoční koncert 18.12.2016 11. 12. 2016 - V neděli 18. prosince 2016 od 17 hod. se v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě koná vánoční koncert, hrají a zpívají Kůsovic koledníci.
Všichni jste srdečně zváni.
5. 12. 2016 - Veřejná schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 13. 12. 2016 od 18:00 hod. v sále hospody U Havlů. Více...
1. 12. 2016 - SDH Zelenecká Lhota svolává výroční valnou hromadu sboru v sobotu 10. prosince 2016 od 19:00 hod. v hospodě U Havlů. Více...
Pozvánka na Mikulášskou nadílku a loutkové divadlo Martínek 10.12. 2016 1. 12. 2016 - Přijďte si v sobotu 10.12.2016 od 14:00 hod. zasoutěžit s čerticemi. Více...
1. 12. 2016 - Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice ... více...
28. 11. 2016 - Obecně závazná vyhláška obce Zelenecká Lhota č. 1/2016, o nočním klidu. Více...
25. 11. 2016 - Svazek obcí Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2017. Více...
2. 11. 2016 - Zápis č. 8/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 2. 11. 2016. Více...
26. 10. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 2. 11. 2016 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Dotace na domovní čistírny odpadních vod
22. 10. 2016 - Jedná se o dotační titul na domovní ČOV v obcích, kde není možné nebo ekonomické budovat centrální ČOV.
Stručné informace.
Více...
Text výzvy č. 11.
22. 10. 2016 - Cílem sbírky je shromáždění finančních prostředků pro rodinu Havířových, Chyjice čp. 30, za účelem zmírnění následků požáru, zejména na obnovu požárem poničeného rodinného domu a obstarání předmětů denní potřeby a vybavení domácnosti. Více...
17. 10. 2016 - Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konalo 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, 2. kolo se konalo ve dnech 14. a 15. října 2016. Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v obci Zelenecká Lhota naleznete zde.
12. 10. 2012 - Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konaly volby do zastupitelstev krajů. Výsledky voleb do zastupitelstva Královehradeckého kraje v obci Zelenecká Lhota naleznete zde.
12. 10. 2016 - Judr. Igor Olma, soudní exekutor Exekutorského úřadu Svitavy, ... více...
27. 9. 2016 - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh ... více...
20. 9. 2016 - Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016 ... více...
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
19. 9. 2016 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 8. 2016 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Více...
Seznam nemovitostí.
Sběr nebezpečných odpadů 10. 9. 2016 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 24. září 2016 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
24. 8. 2016 - Zápis č. 7/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 24. 8. 2016. Více...
17. 8. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 24. 8. 2016 od 18:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
13. 7. 2016 - Zápis č. 6/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 13. 7. 2016. Více...
1. 7. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 13. 7. 2016 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
8. 6. 2016 - Zápis č. 5/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 8. 6. 2016. Více...
25. 5. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 8. 6. 2016 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
23. 5. 2016 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat část pozemku v KÚ Zelenecká Lhota. Více...
Pozvánka na Záhubské zvonění 18.6. 2016 24. 5. 2016 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby si Vás u příležitosti 370. výročí založení obce Záhuby dovolují pozvat na Záhubské zvonění v sobotu 18.6. 2016 od 14:00 hod. u nové zvoničky v Záhubech. Více...
Pozvánka na pouťovou zábavu 21.5.2016 11. 5. 2016 - V sobotu 21. května 2016 se koná tradiční Pouťová zábava v Zelenecké Lhotě v hospodě U Havlů. Více...
20. 4. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 4. 2016 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
6. 4. 2016 - Dovolujeme si Vám oznámit, že se vybírají poplatky z hrobových míst v Záhubech na období 2016 - 2025. Více...
30. 3. 2016 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Pronajmout pozemky v KÚ Zelenecká Lhota. Více...
23. 3. 2016 - Obecní úřad Zelenecká Lhota si dovoluje oznámit, že poplatky z popelnic a psů se vybírají v sobotu 16. 4. 2016 v době od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. Více...
23. 3. 2016 - Zápis č. 3/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 23. 3. 2016. Více...
23. 3. 2016 - Nově otevřená Veterina Alciellë MVDr. Lenka Čepková, Holín 14. Více...
14. 3. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 23. 3. 2016 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
2. 3. 2016 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2016. Více...
2. 3. 2016 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Pronajmout pozemek v KÚ Záhuby. Více...
29. 2. 2016 - V sobotu 20. února 2016 se konal v hospodě U Havlů Hasičský ples SDH Zelenecká Lhota. Zcela zaplněnému sálu hrála Sebranka.
Fotogalerii z Hasičského plesu si prohlédnete zde.
24. 2. 2016 - Zápis č. 2/2016 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 24. 2. 2016. Více...
18. 2. 2016 - Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů. Více...
14. 2. 2016 - V sobotu 13. února 2016 se konal V. pokus o obnovení tradice s názvem Masopust v Zelenecké Lhotě a Záhubech.
Fotogalerii z Masopustu si prohlédnete zde.
5. 2. 2016 - Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Více...
Pozvánka na Hasičský ples 20.2.2016 1. 2. 2016 - SDH Zelenecká Lhota dovoluje si Vás pozvat na tradiční HASIČSKÝ PLES v hospodě U Havlů v Zelenecké Lhotě v sobotu 20.února 2016. K tanci a poslechu zahraje SEBRANKA, vstupné 70 Kč. Všichni jste srdečně zváni!
Masopust dne 13.2. 2016 1. 2. 2016 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby si Vás dovolují pozvat na V. pokus obnovení tradice s názvem MASOPUST. Více....
20. 1. 2016 - Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí. Více...
20. 1. 2016 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 1. 2016 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
19. 1. 2016 - Veřejná vyhláška: Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody. Více...
Oficiální prezentace obce
webmaster: