planujvylety.cz

Archiv rok 2015

28. 12. 2015 - Zápis č. 10/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015. Více...
16. 12. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 28. 12. 2015 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Pozvánka na vánoční koncert 20.12.2015 19. 12. 2015 - V neděli 20. prosince 2015 od 17 hod. se v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě koná vánoční koncert, hrají a zpívají Kůsovic koledníci.
Všichni jste srdečně zváni.
16. 12. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 28. 12. 2015 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
16. 12. 2015 - Zápis č. 9/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 16. 12. 2015. Více...
6.12. 2015 - V sobotu 5. prosince 2015 se konala v Zelenecké Lhotě výroční valná hromada SDH Zelenecká Lhota.
Fotogalerii z výroční valné hromady si prohlédnete zde.
6.12. 2015 - V sobotu 5. prosince 2015 se konala v Zelenecké Lhotě Mikulášská nadílka v sále hospody U Havlů. Přišlo velké množství dětí z obce i okolí.
Fotogalerii z Mikulášské nadílky si prohlédnete zde.
2. 12. 2015 - Zápis č. 8/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 2. 12. 2015. Více...
2. 12. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 16. 12. 2015 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
28. 11. 2015 - SDH Zelenecká Lhota svolává výroční valnou hromadu sboru v sobotu 5. prosince 2015 od 18:00 hod. v hospodě U Havlů. Více...
Pozvánka na Mikulášskou nadílku 5.12. 2015 28. 11. 2015 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby zvou všechny děti na Mikulášskou nadílku v sobotu 5.prosince 2015 od 14:00 hod. Více...
25. 11. 2015 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Pronajmout budovu čp.13 v KÚ Záhuby. Více...
23. 11. 2015 - Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Více...
20. 11. 2015 - Návrh rozpočtu na rok 2016 svazku obcí Mariánské zahrady. Více...
18. 11. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 2. 12. 2015 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
18. 11. 2015 - Městský úřad Jičín upozorňuje na odstávku na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů. Více...
Pozvánka na posvícenskou zábavu 21.11.2015 5. 11. 2015 - V sobotu 21. listopadu 2015 se koná tradiční Posvícenská zábava v Zelenecké Lhotě v hospodě U Havlů. Více...
4. 11. 2015 - Dovolujeme si Vám oznámit, že se vybírají poplatky z hrobových míst v Zelenecké Lhotě na období 2015 - 2024. Více...
4. 11. 2015 - Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor pivnice U Bači, Bačalky č. p. 101. Více...
14.10. 2015 - V sobotu 19. září 2015 se konala v Zelenecké Lhotě akce s názvem "Přátelské setkání".
Vše začalo ve 14 hodin v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě, kde starostka obce Eva Havlová slavnostně přivítala 6 nových občánků obcí Zelenecká Lhota a Záhuby. Starší děti z obce popřály dětem jako sudičky vše nejlepší a zapívaly v doprovodu kytary Honzy Jiterského pěknou písničku.
Od 15 hodin se konala v kapli slavností mše, při které byla kaple znovu slavnostně vysvěcena po opravě střechy, zavedení elektřiny a vymalování.
U hospody bylo připraveno občerstvení, pod lípami na návsi bylo uchystáno posezení. Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže. Po celé sobotní odpoledne bylo krásné slunečné počasí, což přispělo k vydaření celé akce. Na závěr bylo večer v zcela zaplněném sále hospody U Havlů travesti show Hanky Panky.
Fotogalerii si prohlédnete zde.
14.10. 2015 - Letecké snímky Zelenecké Lhoty v roce 2015 od Pavla Suka si prohlédnete zde.
7. 10. 2015 - Zápis č. 7/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 7. 10. 2015. Více...
23. 9. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 7. 10. 2015 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
16. 9. 2015 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 8. 2015 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Více...
Seznam nemovitostí.
10. 9. 2015 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Zřídit věcné břemeno na uvedených parcelách v KÚ Záhuby. Více...
10. 9. 2015 - Zápis č. 6/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 10. 9. 2015. Více...
Přátelské setkání v Zelenecké Lhotě 19.9. 2015 2. 9. 2015 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby si Vás dovolují pozvat na přátelské setkání v sobotu 19. září 2015 od 14:00 hod. na návsi pod lípami v Zelenecké Lhotě.
Více.
2. 9. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 10. 9. 2015 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
20.8. 2015 - V sobotu 15.8. 2015 se ženy z naší obce zúčastnili Neckyády v Libáni na koupališti s plavidlem "Žabovřesky V".
Fotogalerii z neckyády a tréninku na ni si prohlédnete zde.
12. 8. 2015 - Zápis č. 6/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 12. 8. 2015. Více...
4. 8. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 12. 8. 2015 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
10.7. 2015 - 3. ročník Multiminižánrového Festivalku country-folk-bluegrass... "Modrá tráva na Zelené louce" se letos koná 25.7.2015. Účast přislíbili: ZPRZHO, Kuba Kazda a Přátelé, Maňana Bluegrass, Báry, COOLNA, Tchei - chan v DUU (možná i malé překvapení) Začátek od 16:00 hod. Více...
10.7. 2015 - Pátý ročník úspěšné sportovní akce "Záhubský nohejbal" - nohejbalový turnaj se koná 25.7.2015. Více...
17. 6. 2015 - Město Libáň Vás srdečně zve na 15. ročník Libáňské hvězdné noci, která se bude konat v sobotu 27.6.2015 na náměstí v Libáni. Více...
3. 6. 2015 - Zveme Vás na sobotní "Posezení pod lípou" dne 6.6. 2015 od 19 hodin. Zahraje Kantor, vstupné dobrovolné. Více...
27. 5. 2015 - Zápis č. 4/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 27. 5. 2015. Více...
20. 5. 2015 - Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné. Více...
Okrsková hasičská soutěž v Zelenecké Lhotě 16.5. 2015 20. 5. 2015 - V sobotu 16. května 2015 se konala na hřišti v Zelenecké Lhotě okrsková hasičská soutěž. Zúčastnilo se 9 družstev mužů, 4 družstva žen a 2 družstva dětí. Mezi muži bylo první družstvo Libáň "A", muži ze Zelenecké Lhoty byli na 2. a 6. místě. V ženách vyhrála opět Libáň, naše ženy byly na 2. a 3. místě. V soutěži dětí byly nejlepší děti z Libáně.
Fotogalerii z okrskové hasičské soutěže v Zelenecké Lhotě si prohlédnete zde.
18. 5. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 5. 2015 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
3. 4. 2015 - V souvislosti s Obecně závaznou vyhláškou Obce Zelenecká Lhota č. 1/2015, o likvidaci odpadů připravila Obec Zelenecká Lhota KONTEJNER na BIO odpad. Více...
3. 4. 2015 - Zápis č. 3/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 3. 4. 2015. Více...
25. 3. 2015 - Veřejná schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 3. 4. 2015 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
18. 3. 2015 - Návrh obecně závazné vyhlášky Obce Zelenecká Lhota č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zelenecká Lhota Více...
18. 3. 2015 - Obecní úřad Zelenecká Lhota si dovoluje oznámit, že poplatky z popelnic a psů se vybírají v sobotu 11. 4. 2015 v době od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. Více...
16. 3. 2015 - Obec Zelenecká Lhota a SDH Zelenecká Lhota zvou na JARNÍ ÚKLID okolí obce v sobotu 21.3. 2015 od 14,00 hod. Více...
19. 2. 2015 - Zápis č. 2/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 19. 2. 2015. Více...
Hasičský ples 14.2. 2015 18. 2. 2015 - V sobotu 14. února 2015 se konal v hospodě U Havlů Hasičský ples SDH Zelenecká Lhota. Zcela zaplněnému sálu hrála Sebranka.
Fotogalerii z Hasičského plesu si prohlédnete zde.
Masopust Zelenecká Lhota a Záhuby 7.2. 2015 18. 2. 2015 - V sobotu 7. února 2015 se konal IV. pokus o obnovení tradice s názvem Masopust v Zelenecké Lhotě a Záhubech.
Fotogalerie z Masopustu je k prohlédnutí zde.
Pozvánka na Hasičský ples 14.2.2015 3. 2. 2015 - SDH Zelenecká Lhota pořádá tradiční HASIČSKÝ PLES v hospodě U Havlů v Zelenecké Lhotě v sobotu 14.února 2015. K tanci a poslechu zahraje SEBRANKA, vstupné 70 Kč. Všichni jste srdečně zváni!
Masopust dne 7.2. 2015 3. 2. 2015 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby si Vás dovolují pozvat na IV. pokus obnovení tradice s názvem MASOPUST. Více....
3. 2. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 19. 2. 2015 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
3. 2. 2015 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2015. Více...
Vysvětlivky k položkám rozpočtu
3. 2. 2015 - Zápis č.1/2015 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 3. 2. 2015. Více...
3. 2. 2015 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
21. 1. 2015 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 3. 2. 2015 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
19. 1. 2015 - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Více...
12. 1. 2015 - SDH Zelenecká Lhota svolává schůzi sboru v sobotu 17. ledna 2015 od 18:00 hod. v hospodě U Havlů. Více...
05. 01. 2015 - Ordinační hodiny MUDr. Michaely Strejčkové platné od 2.1.2015 ordinace Všeobecného praktického lékařství pro dospělé v Libáni. Více...
4. 1. 2015 - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti. Více ...
Oficiální prezentace obce
webmaster: