10. 12. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 17. 12. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Kůsovic kolednící Zelenecká Lhota 23.12. 2018 3. 12. 2018 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na Vánoční koncert Kůsovic koledníků v neděli 23. prosince 2018 od 17:00 hod. v kapli Nejsvětější Trojice v Zelenecké Lhotě.
27. 11. 2018 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na rozsvícení vánočního stromku 2. 12. 2018 od 16:30 hod. Více...
19. 11. 2018 - Návrh střednědobého výhledu Mariánské zahrady na roky 2020 - 2022. Více...
19. 11. 2018 - Svazek obcí Mariánská zahrada - Návrh rozpočtu na rok 2019. Více...
12. 11. 2018 - Zápis č. 9/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 12. 11. 2018. Více...
5. 11. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 12. 11. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Lípa svobody vysázena v Zelenecké Lhotě dne 28.9. 2018 31. 10. 2018 - V pátek 28. září 2018 se konalo na hřišti Přátelské posezení spojené se 100-letým výročím vzniku Československé republiky. Na počest tohoto výročí byla na obecním hřišti vysazena Lípa svobody za přítomnosti místního rodáka poslance ing. Františka Petrtýla.
Fotogalerii z z Přátelského posezení dne 28.9. 2018 si prohlédnete zde.
29. 10. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Zřídit věcné břemeno na části pozemku. Více...
Mapa - oznámení č.5/2018
29. 10. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
21. 10. 2018 - Obecní úřad Zelenecká Lhota v souladu s ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zelenecká Lhota, svolaného dosavadní starostkou obce Evou Havlovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Více...
Nedostatečně určení vlastníci nemovitostí v KN
21. 10. 2018 - Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") aktualizované údaje k 1. 8. 2018 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí. Více...
Seznam nemovitostí.
6. 10. 2018 - Ve dnech 5. a 6.října 2018 se konaly volby do zastupitelstva obce Zelenecká Lhota.
Více ...
6. 10. 2018 - Ve volbách do zastupitelstva obce Zelenecká Lhota ... více...
4. 10. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
4. 10. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
1. 10. 2018 - Rozpočtové opatření č. 4/2018. Více...
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
1. 10. 2018 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 13. října 2018 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
Leták Záhuby
Leták Zelenecká Lhota
Státní pozemkový úřad
26. 9. 2018 - Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu ...více.
25. 9. 2018 - Rozpočtové opatření č. 3/2018. Více...
Přátelské posezení 28. září 2018 21. 9. 2018 - Obce Zelenecká Lhota a Záhuby vás zvou na Přátelské posezení v pátek 28. září 2018 spojené se 100-letým výročím vzniku Československé republiky. Více....
20. 9. 2018 - Volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají v budově obecního úřadu Zelenecká Lhota. Více...
17. 9. 2018 - Oznámení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
10. 9. 2018 - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. Více...
Volební komise
6. 9. 2018 - Starosta obce svolává první zasedání okrskových volebních komisí dle § 15 odst. 1 písm. e) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů, ve dnech 5. a 6. října 2018. Více...
5. 9. 2018 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2/2018 ze dne 5. 9. 2018 O UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK. Více...
1. 9. 2018 - Rozpočtové opatření č. 2/2018. Více...
27. 8. 2018 - Zápis č. 7/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 27. 8. 2018. Více...
21. 8. 2018 - Starosta obce poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků. Více...
20. 8. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 27. 8. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
3. 8. 2018 - Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. vyhlašuje v obci Zelenecká Lhota z důvodu nedostečného množství vody s okamžitou platností zákaz zalévání zahrad, ... více...
25. 7. 2018 - Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018 O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK. Více...
23. 7. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Zřídit věcné břemeno na části pozemku. Více...
Mapa - oznámení č.5/2018
9. 7. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Zelenecká Lhota. Více...
9. 7. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Zelenecká Lhota. Více...
5. 7. 2018 - Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018. Více...
5. 7. 2018 - Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018. Více...
2. 7. 2018 - Rozpočtové opatření č. 1/2018. Více...
2. 7. 2018 - Zápis č. 6/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 2. 7. 2018. Více...
29. 6. 2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Více...
25. 6. 2018 - Oznámení o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí konaných dne 5. a 6. října 2018. Více...
22. 6. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 2. 7. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
11. 6. 2018 - Zastupitelstvo obce Zelenecká Lhota na svém zasedání konaném dne 11. 6. 2018 usnesením č. 5/2018 stanovilo v souladu s ustanovením §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že bude do výše stanoveného zastupitelstva obce Zelenecká Lhota voleno ...více...
11. 6. 2018 - Zápis č. 5/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 11. 6. 2018. Více...
11. 6. 2018 - Pověřenec pro GDPR obce Zelenecká Lhota je Mgr. Aleš Malý. Více...
4. 6. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 11. 6. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
21. 5. 2018 - Zápis č. 4/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 21. 5. 2018. Více...
14. 5. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 21. 5. 2018 od 17:30 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
9. 5. 2018 - Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se bude konat v sobotu 12. května 2018 od 10:05 do 10:10 hod. u autobusové zastávky v Záhubech a od 10:20 do 10:30 hod. na návsi před prodejnou v Zelenecké Lhotě.
Leták Záhuby
Leták Zelenecká Lhota
Nabídka pozemků k pronájmu
2. 5. 2018 - Státní pozemkový úřad zveřejňuje seznam jednotlivých nemovitých věcí nabídnutých k pachtu/pronájmu ...více...
Seznam pozemků k pronájmu
26. 3. 2018 - Zápis č. 3/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 26. 3. 2018. Více...
26. 3. 2018 - Rozpočet obce Zelenecká Lhota na rok 2018. Více...
14. 3. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 26. 3. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
13. 3. 2017 - Obecní úřad Zelenecká Lhota si dovoluje oznámit, že poplatky z popelnic a psů se vybírají v sobotu 14. 4. 2018 v době od 8:00 do 11:00 hod. v budově OÚ Zelenecká Lhota. Více...
5. 3. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
Mapa - oznámení č.2/2018
5. 3. 2018 - Obec Zelenecká Lhota oznamuje občanům na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr: Prodat pozemek v KÚ Záhuby. Více...
Mapa - oznámení č.1/2018
5. 3. 2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů... více...
26. 2. 2018 - Střednědobý výhled rozpočtu obce Zelenecká Lhota na roky 2019 - 2020. Více...
26. 2. 2018 - Zápis č. 2/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 26. 2. 2018. Více...
26. 2. 2018 - Návrh rozpočtu obce Zelenecká Lhota na rok 2018. Více...
19. 2. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 26. 2. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
19. 2. 2018 - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje. Více...
Státní pozemkový úřad
7. 2. 2018 - Nabídka nepronajatého majetku ve vlastnictví státu ...více.
Hasičský ples 24.2. 2018 4. 2. 2018 - SDH Zelenecká Lhota si Vás dovoluje pozvat na tradiční hasičský ples dne 24. února 2018 v hospodě U Havlů v Zelenecké Lhotě. Více....
Všichni jste srdečně zváni!
Výsledky 2. kola voleb prezidenta České republiky
27. 1. 2018 - Ve dnech 26.-27. ledna 2018 se konalo 2. kolo voleb prezidenta České republiky. Výsledky voleb v obci Zelenecká Lhota naleznete zde.
Výsledky voleb v České republice naleznete zde.
22. 1. 2018 - Zápis č. 1/2018 z jednání obecního zastupitelstva ze dne 22. 1. 2018. Více...
20. 1. 2018 - 2. kolo voleb prezidenta České republiky se koná ve dnech 26. a 27. ledna 2018 v budově obecního úřadu Zelenecká Lhota.
Výsledky 1. kola voleb prezidenta České republiky
13. 1. 2018 - Ve dnech 12.-13. ledna 2018 se konalo 1. kolo voleb prezidenta České republiky. Výsledky voleb v obci Zelenecká Lhota naleznete zde.
Výsledky voleb v České republice naleznete zde.
12. 1. 2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů... více...
12. 1. 2018 - Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů... více...
10. 1. 2018 - Rozpočet na rok 2018. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2018 nebude schválen před jeho prvním kalendářním dnem, stanoví a schvaluje zastupitelstvo obce do doby jeho schválení následující pravidla rozpočtového provizoria. Více...
8. 1. 2018 - Schůze zastupitelstva obce Zelenecká Lhota se koná dne 22. 1. 2018 od 17:00 hod. v budově obecního úřadu. Více...
Oficiální prezentace obce
webmaster: